Hermes wikipedia

Hermes – Wikipedia

Hermes (m.kreik. Ἑρμῆς, Hermēs) oli kreikkalaisessa mytologiassa alkujaan luonnon ja paimenten jumala. Myöhemmin hän oli jumalten sanansaattaja.

Hermès – Wikipedia

Hermès [ɛʁmɛs] on vuonna 1837 perustettu ranskalainen luksustuotteiden suunnittelija, valmistaja ja markkinoija. Liike aloitti satulakauppana.

Hermès – Wikipedia

Hermès International S.A., or simply Hermès is a French luxury design house established in 1837. It specializes in leather goods, lifestyle accessories, …

Hermes – Wikipedia

Hermes is an Olympian deity in ancient Greek religion and mythology. Hermes is considered the herald of the gods. He is also considered the protector of …

Kokkolan Hermes – Wikipedia

Kokkolan Hermes – Wikipedia

Kokkolan Hermes on 1953 perustettu kokkolalainen jääkiekkoseura. Se perustettiin, kun GBK:n ja KPV:n jääkiekkoilijat yhdistivät toimintansa.

Hermes (täsmennyssivu) – Wikipedia

Hermes tarkoittaa seuraavia asioita: Hermes, kreikkalaisen mytologian jumalten sanansaattaja; Hermes PaketShop, saksalainen posti ja logistiikkayhtiö.

Hermes (kirja) – Wikipedia

Hermes (kirja) – Wikipedia

Hermes on Ilkka Remeksen vuonna 2007 ilmestynyt nuortenkirja, jossa seikkailee muistakin Remeksen kirjoista tuttu Aaro Korpi. Kirjassa Aaro Korpi seikkailee …

Hermes (lehti) – Wikipedia

Hermes oli Helsingissä vuosina 1885–1886 ilmestynyt ruotsinkielinen sanomalehti. Lehden etusivu. Kauppias Ludvig Dannholmin julkaisema lehti sisälsi lähinnä …

Hermès (sukkula) – Wikipedia

Ohjelma kuitenkin lopetettiin vuonna 1993 ohjelman kustannusylitysten ja ESAn rahoitusvaikeuksien vuoksi. Hermès-sukkulan pienoismalli Expo 92 …

Keywords: hermes wikipedia